Remi Kruizinga
Naar aanmeldformulier
Naar de homepage van Arttrack.nl

Schoolstraat 23
2821 AM  Stolwijk

0653303107  
0182342524 
- VORIGE PAGINA -

"Je maakt als kunstenaar niet iets, het ontstaat" Remi Kruizinga (1953) heeft een studie Beeldende Kunst afgerond, maar ontwikkelde zich daarna in de grafische richting. In deze branche maakte hij carrière, maar inwendig bleef de beeldhouwer in hem om aandacht vragen. Remi: "Mijn brood verdienen met beeldhouwen zag ik na mijn studie niet zo zitten, maar helemaal niets meer doen met mijn talent, vond ik op den duur toch doodzonde. Mijn vader maakte mij attent op de beeldentuin van de World Art Foundation in Eerbeek en daar kwam ik in contact met de workshops Beeldhouwen die deze stichting jaarlijks organiseert. Ik werd meteen gegrepen door de manier van werken van de Afrikaanse kunstenaars uit Zimbabwe. De Afrikaanse beeldhouwers hebben alleen hun handen en simpel gereedschap om iets uit een steen te kunnen maken. Dat betekent o.a. dat ze zoveel mogelijk de steen laten bepalen welk beeld er gaat ontstaan. De steen neemt als het ware de beeldhouwer bij de hand en leidt hem of haar naar het berborgen eindresultaat. Westerse beeldhouwers hebben een heel scala aan gereedschap en techniek tot hun beschikking en dan kan het gevaar ontstaan dat kunst gemaakt of uniform wordt. Tijdens de workshops in Eerbeek leerde ik te werken vanuit de steen, waarbij fantasie, eigen creativiteit en handvaardigheid de voornaamste gereedschappen zijn bij het maken van unieke en levende kunst. "Je maakt als kunstenaar niet iets, het ontstaat." Stimuleren en bekritiseren In Eerbeek herontdekte Remi Kruizinga de beeldhouwer in zichzelf en dat prikkelde hem om zijn oude liefde weer op te pakken. Remi is echter iemand die niet houdt van half werk, hij haalt het liefst het onderste uit de kan. Bovendien vindt hij het werken in groepsverband, waarbij de één de ander kan stimuleren en bekritiseren, een goede manier om tot een bevredigend resultaat te komen. Remi: "In 1998, het jaar dat ik kennis maakte met de World Art Foundation, was de stichting, met Norbert Simons aan het hoofd, nog niet lang bezig. Kunstenaars die zich creatief kwamen opladen in Eerbeek straalden naar mijn idee te veel vrijblijvendheid uit en dat spreekt mij niet zo aan. Ik heb toen aan Norbert gevraagd of hij in zijn bestand misschien kunstenaars had die zich, net zoals ik, meer wilden richten op resultaat en het effectiever omspringen met de tijd. Norbert is voor mij gaan zoeken, heeft toen een aantal professionele en semi-professionele kunstenaars bij elkaar gebracht en zo zijn de "Sculpture Group" en later de "Artist Group" ontstaan." Remi Kruizinga hoopt van harte dat de creatieve vonk, die de kunstenaars uit Zimbabwe inmiddels bij de leden van de Artist Group hebben neergelegd, verder zal overspringen en het smeulende vuur van de publieke belangstelling verder zal doen oplaaien, temeer daar een ontwikkeling in die richting de kunstenaars in Zimbabwe en elders in de wereld ten goede komt! Remi werkt, binnen de kaders van het intuïtieve beeldhouwen, ook in opdracht.

 


Arttrack ©