Vera Zegerman
Naar aanmeldformulier
Naar de homepage van Arttrack.nl

Weth. Fischerplantsoen 26
2497 DJ  Den Haag

 
 
- VORIGE PAGINA -

Het werk van Vera Zegerman is veelal geļnspireerd op organische, natuurlijke vormen. Sporen van vroeger leven, zoals fossielen, zijn meestal haar inspiratiebron. Zij onderzoekt tevens tegenstellingen zoals tussen glad en ruw. Haar voorliefde voor kleuren uit zich in de kleurrijke details die veel van haar beelden sieren. Al haar objecten zijn handgevormd en uniek. 

Zij werkt met klei omdat zij daarmee vrijwel elke vorm kan maken. Klei is immers bijzonder kneedbaar en zacht en het is een geweldig proces om te zien dat het uiteindelijke, onder mensenhanden gegroeide, eindresultaat door verhitting in het vuur versteent tot een definitieve vorm. De objecten die zo ontstaan kunnen gezien worden als nieuwe levensvormen.

 

Arttrack ©